Bơm lọc hồ bơi Emaux

bơm lọc hồ bơi
0$

Bơm lọc tuần hoàn hồ bơi hãng Emaux

  • Công dụng: Bơm lọc nước tuần hoàn
  • Thiết bị bao gồm: Bơm + Bộ chắn rác
  • Lưu lượng: 6 m3/h đến 30 m3/h
  • Xuất xứ: Hồng Kông

Thông số kỹ thuật và giá bán tham khảo:

MODEL

CÔNG SUẤT

(HP)

LƯU LƯỢNG

(m3/h)

SB10

1.0

12.6

SB15

1.5

18.0

SB20

2.0

25.2

SB30

3.0

31.2

SC100

1.0

10.5

SC200

2.0

16.2

SP075

3/4

6

SP100

1.0

10

  • Lưu lượng của bơm ứng với cột áp H = 10m nước.
  • Tất cả các bơm đều có bộ chắn rác đi kèm .
  • Riêng 02 model SP075 và  SP100 chuyên dùng cho bể massage ( Không có bộ chắn rác )

SB series

SC Series