Bóng đèn UV, Ballast UV Đài Loan

0$

Phụ kiện Bóng đèn UV, Balast đèn UV Đài Loan 201, 401, 601, 1201

CHỦNG LOẠI MÃ HÀNG

Bóng đèn UV-201 (14W)

D287T5

Ống thạch anh UV-201

SQ230330

Ballast UV-201

BT-14

Bóng đèn UV-401 (24W)

D450T5

Ống thạch anh UV-401

SQ230500

Ballast  UV-401    

TSS239-UV

Bóng đèn UV-601 (32W)     

D645T5

Ống thạch anh UV-601

SQ230670

Ballast UV-601

TSS239-UV

Bóng đèn UV-1201 (39W)   

D842T5

Ống thạch anh UV-1201

SQ230895

Ballast UV-1201

TSS239-UV