Lõi lọc Pentek than hoạt tính EP20

Lõi lọc than hoạt tính
25$

Thông số kỹ thuật lõi lọc Pentek EP 20

 • Lõi lọc than hoạt tính
 • Kích thước lọc 5 micron - 20 inches
 • Hãng sản xuất: Pentek (Pentair Water USA)
 • Sử dụng cho: hệ thống lọc nước tinh khiết, dây chuyền nước đóng chai, máy lọc nước dân dụng và công nghiệp, hệ thống nước siêu tinh khiết cho máy dược, bệnh viện..

Pentek EP-20 Carbon Water Filter Cartridge Specs:

 • Dimensions: 20" x 2-7/8" (508 mm x 73 mm)
 • Micron Rating (Nominal): 5 Micron
 • Temperature Rating: 40°F to 180°F (4.4°C to 82.2°C)
 • Initial ∆P (psi) @ Flow Rate (gpm):
  3.4 psi @ 2 gpm (0.23 bar @ 7.6 L/min)
 • Chlorine Taste & Odor Reduction @ Flow Rate (gpm):
  >12,000 gallons @ 2 gpm (45,400 liters @ 7.6 L/min)
  NOTE: Estimated capacity using 2ppm free available chlorine (FAC) with greater than 90% reduction.

Pentek EP-20 Carbon Briquette Filter Materials of Construction:

 • Filter Media: Bonded PAC
 • End Caps: Polypropylene
 • Inner/Outer Wraps: Polyolefin
 • Netting: Polyethylene