Lõi lọc khuẩn CSM

Lõi lọc khuẩn CSM Korea HC02A-2E – Lõi lọc 0.2 Micron là lõi lọc tinh lắp đặt sau đèn UV, sử dụng trong lọc nước tinh khiết, nước siêu tinh khiết.