Lõi lọc than hoạt tính Pentek EPM-10

Có mặt tại thị trường Việt Nam trên 25 năm, lõi lọc than hoạt tính  Pentek EPM-10 đến nay vẫn được tin dùng và tiếp đứng đầu phân khúc về dạng lõi lọc than nén này.