Túi lọc nước X100

Túi lọc nước X100 chuyên dụng cho bình lọc nước hãng FSI với các cấp độ lọc có sẵn từ 1 đến 200 micron.