Túi lọc nước biển nuôi tôm

Túi lọc nước biển nuôi tôm là một thiết bị được sử dụng để lọc tạp chất hữu cơ, ngăn chặn cá tạp, ấu trùng chạy vào ao nuôi tôm.