Lõi lọc sợi quấn Cotton

Lõi lọc sợi quấn Cotton chịu nhiệt độ cao có thể lọc dung môi hữu cơ, nước, dầu, dung môi kiềm, đồ uống, dược phẩm.