Hình ảnh dây chuyền lọc nước tinh khiết đóng bình

Dây chuyền lọc nước tinh khiết công suất 1000 Lít/giờ

Dây chuyền lọc nước tinh khiết

Phòng chiết rót bằng tay

Dây chuyền chiết rót bán tự động (Chai pet)