Túi lọc nước size 2 vành nhựa

Túi lọc nước size 2 lọc nước ao tôm, lọc nước biển nuôi tôm, thủy sản, lọc dầu, sơn, hóa chất.