Túi lọc nước PP

Túi lọc nước PP (Poly Propylene) được sử dụng lọc hóa chất, lọc dầu, lọc bụi, lọc nước nuôi tôm giống, lọc nước nuôi trồng thủy sản. Kích thước vải lọc sẵn có: 1 micron, 5 micron, 10 micron, 25 micron, 50 micron, 100 micron