Túi lọc nước PE

Túi lọc nước PE (PolyEster), lọc hóa chất, lọc dầu, lọc bụi, lọc nước nuôi tôm, lọc nước nuôi trồng thủy sản.