Túi lọc nước X100

Túi lọc nước X100 lọc nước ao tôm, lọc nước biển nuôi tôm, thủy sản. Lọc dầu, sơn, hóa chất.