Bình lọc nước HL Filter

Bình lọc nước HL Filter Taiwan sử dụng túi lọc X100 Polypropylene, ứng dụng lọc nước biển/nước sông trong nuôi trồng thủy hải sản, lọc hóa chất, dầu ăn v.v…

Danh mục: Từ khóa: