Bình lọc túi

Bình lọc túi inox để chứa túi lọc bên trong, lọc bằng túi lọc theo phương thức lọc xuôi, tốc độ lọc nhanh, dễ vệ sinh và lưu lượng lọc lớn hơn so với dùng lõi lọc.

Danh mục: Từ khóa: