Bình lọc nước nuôi tôm bằng túi vải

Bình lọc nước nuôi tôm bằng túi vải là một thiết bị inox hoặc nhựa được sử dụng để loại bỏ các hạt rắn lơ lửng trong nước, dùng bơm áp lực hoặc nước tự chảy.

Danh mục: Từ khóa: