Bình lọc nước X100 FSI

Bình lọc nước X100 hãng FSI Filter là bình chứa túi lọc (Bag Filter) giúp cho việc lọc nước bằng túi đạt hiệu quả cao nhờ lọc áp lực nước tự chảy hoặc dùng bơm.

Danh mục: Thẻ: