Lõi lọc nước bông nén Ultrapure 40 inches

Lõi lọc nước Ultrapure 40 inches dùng để lọc thô cấp độ 1 – 5 – 10 micron trong xử lý nước dân dụng và công nghiệp thường được ưu tiên sử dụng lõi lọc nước dạng bông nén cứng.