Lõi lọc Ultrapure 30 inches bông nén

Lõi lọc Ultrapure 30 inches dùng để lọc thô cấp độ 1 – 5 – 10 micron trong xử lý nước dân dụng và công nghiệp thường được ưu tiên sử dụng lõi lọc nước dạng bông nén cứng