Lõi bông nén Big Blue

Lõi bông nén Big blue là loại lõi lọc nước đường kính lớn hơn các loại thông thường, được gọi là lõi béo. Đường kính của các lõi lọc này là 4 inches khoảng 115mm.