Lõi lọc nước bông nén 30 inches

Lõi lọc nước bông nén 30 inches là loại lõi lọc nước với chiều dài lõi lọc 762mm sử dụng trong hệ thống lọc tinh của các hệ thống lọc công nghiệp.