Lõi lọc sợi quấn Ultrapure

Lõi lọc sợi quấn Ultrapure là loại lõi lọc nước phổ thông, sử dụng phổ biến cho ngành lọc nước nuôi tôm, lọc nước ao nuôi thủy sản, và một số công trình lọc nước dân dụng khác.