Lõi lọc than hoạt tính CBC 10

Lõi lọc CBC 10
18$

Thông số kỹ thuật lõi lọc than CBC 10 Pentek

 • Lõi lọc dạng than hoạt tính
 • Kích thước lọc 0.5 micron - 10 inches
 • Hãng sản xuất: Pentek (Pentair Water USA)
 • Sử dụng cho: hệ thống lọc nước tinh khiết, dây chuyền nước đóng chai, máy lọc nước dân dụng và công nghiệp, hệ thống nước siêu tinh khiết cho máy dược, bệnh viện...

Pentek CBC-10 Carbon Water Filter specifications:

 • 0.5 Micron Rating
 • Flow Rate: 1 GPM
 • Temp Range: 400 - 1800 F
 • Dimensions: 2 7/8 inches x 9 3/4 inches 
 • 1,000 gallon filter capacity
 • Reduces bad taste & odor, chlorine, cysts
 • Removes over 99% of Cryptosporidium, Entamoeba, Toxoplasma

This Pentek carbon filter should be changed every 6-12 months or 1,000 Gallons.