Lõi than hoạt tính CBC-10

Lõi than hoạt tính CBC-10 là là dạng lõi lọc than hoạt tính nén của hãng Pentek (Pentair Water USA)  với cấp độ lọc 0.5 Micron.