Lõi lọc than hoạt tính Pentair EP-20

Lõi lọc than hoạt tính  Pentair EP-20 được khẳng định là lõi lọc mà các kỹ sư trưởng của nhà máy sẽ lựa chọn cho công đoạn xử lý nước qua than hoạt tính.