Lõi than hoạt tính CBC-20 Pentek

Lõi than hoạt tính CBC-20 Pentek  là lõi lọc than có khả năng hấp thụ cao, giúp loại bỏ các tạp chất hữu cơ, clo dư, thuốc trừ sâu, khử màu, mùi.