Lõi than hoạt tính Pure Thailand

Lõi than hoạt tính Pure AC-20 dùng lọc nước trong lĩnh vực sản xuất nước tinh khiết, lọc nước cho nhà máy Dược, bệnh viện, xử ý mùi, khử clorine hoặc lọc khuẩn.