Lõi lọc Pentair CBC-20 Big Blue

Lõi lọc Pentair CBC-20BB Big Blue là lõi lọc than hoạt tính với kích cỡ lọc mịn nhất, đạt 0.5 Micron