Lõi lọc Hàn Quốc dạng bông nén

Lõi lọc Hàn Quốc dạng bông nén mã hàng EDEP là loại lõi lọc nước bông nén của hãng CSM-Wongjin Chemical chất lượng được khẳng định trên 20 năm.

Danh mục: