Lõi lọc bông nén Grace

Lõi lọc bông nén Grace chất liệu Polypropylene chuyên dụng lọc nước dân dụng và công nghiệp, lọc nước nuôi tôm, thủy sản.