Lõi lọc nước Ultrapure

Lõi lọc nước Ultrapure thường được sử dụng trong lọc nước để lọc các chất bẩn có kích thước từ 1-5-10 micron tùy theo cấp độ lọc của lõi.