Lõi lọc Pentek PD

Lõi lọc Pentek PD là dạng lõi lọc bông nén của hãng Pentek (Pentair Water) USA được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp lọc nước tinh khiết, lọc nước RO