Lõi lọc Pentek DGD 20 inches

Lõi lọc Pentek DGD 5005 hãng Pentair Water-USA là lõi lọc nước lọc thô cấp độ Pre-Filter 50 micron, After-Filter 5 micron ứng dụng trong xử lý nước dân dụng và công nghiệp, công suất lọc cao.