Lõi lọc than hoạt tính Pentek C1-20

Lõi lọc than hoạt tính Pentek C1-20 Lõi than hoạt tính nén lọc nước trong lĩnh vực sản xuất nước tinh khiết, nước chạy thận nhân tạo, nước siêu tinh khiết cho máy Dược, bệnh viện.