weekly featured products

Best Selling Products

Browse our categories

Latest News

Nguyên lý lọc nước của lõi lọc bông nén

Lõi lọc nước dạng bông nén polypropylene (PP) hoạt động dựa trên nguyên tắc cơ [...]

7 Kinh nghiệm chọn túi vải lọc nước nuôi tôm

Kinh nghiệm chọn túi vải lọc nước nuôi tôm, các loại túi lọc và cách [...]

3 cấp độ vải lọc nước nuôi tôm thường dùng

Chọn cấp độ vải lọc nước bao nhiêu Micron để lọc nước nuôi ao tôm [...]

Thay lõi lọc nước, 3 tháng hay 6 tháng thì tốt?

Bao lâu nên thay lõi lọc nước thì tốt và làm sao để luôn nhớ [...]